Skip available courses

Available courses

Wyszukiwanie informacji w Bazie artykułów

 

1. Zawartość i wyszukiwanie informacji
2. Generowanie zestawienia bibliograficznego

oprac. Halina Szpak

 

  1. Licencje Creative Commons
  2. Systemy Wiki
  3. Słownik
  4. Linki do Otwartych Zasobów Edukacyjnych

    oprac. Małgorzata Czub

Bielsko-Biała w kalejdoskopie

 

1. Historia i teraźniejszość
2. Sztuka i architektura
3. Kultura i turystyka

oprac. Bożena Glondys-Kadela, Halina Szpak

1. Przyroda
2. Miejscowości
3. Turystyka górska

oprac. Małgorzata Czub

1. Wzbogacenie warsztatu nauczyciela regionalisty
2. Utworzenie autorskich projektów
3. Wykorzystanie ciekawych materiałów na lekcjach

oprac. Bożena Glondys-Kadela, Halina Szpak

1. Organizacja i zarządzanie biblioteką szkolną - darmowe podręczniki, skontrum, promocja czytelnictwa, NPRCz
2. Prezentacje multimedialne - Power Point/Impress; Prezi.
3. Otwarte Zasoby Edukacyjne.

oprac. Agata Chromik

1. Organizacja biblioteki szkolnej.

2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w szkole.

3. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych - metody aktywizujące.