Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

1. Wyszukiwanie informacji
2. Obsługa konta czytelnika
3. Generowanie bibliografii

oprac. Małgorzata Czub

Wyszukiwanie informacji w Bazie Bibliografia

 

1. Zawartość i wyszukiwanie informacji
2. Generowanie zestawienia bibliograficznego

oprac. Halina Szpak

 

1. "Przewodnik Bibliograficzny"
2. "Artykuły z czasopism polskich"
3. "Edukacja"

oprac. Małgorzata Czub

Bielsko-Biała w kalejdoskopie

 

1. Historia i teraźniejszość
2. Sztuka i architektura
3. Kultura i turystyka

oprac. Bożena Glondys-Kadela, Halina Szpak

1. Przyroda
2. Miejscowości
3. Turystyka górska

oprac. Małgorzata Czub

1. Wzbogacenie warsztatu nauczyciela regionalisty
2. Utworzenie autorskich projektów
3. Wykorzystanie ciekawych materiałów na lekcjach

oprac. Bożena Glondys-Kadela, Halina Szpak

1. Organizacja i zarządzanie biblioteką szkolną - darmowe podręczniki, skontrum, promocja czytelnictwa, NPRCz
2. Prezentacje multimedialne - Power Point/Impress; Prezi.
3. Otwarte Zasoby Edukacyjne.

oprac. Agata Chromik

1. Rozwijanie kompetencji czytelniczych. Nasze doświadczenia i zasoby. Czytanie wrażeniowe - wprowadzenie dzieci w świat książek.

2. Lapbook - jak zachęcić dzieci do czytania. Lista pomysłów na ciekawą lekturę.

3. Książeczki elektroniczne - jak wykorzystać je w bibliotece szkolnej. Wykorzystanie TIK w upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - doświadczenia i propozycje.

4. Dyskusyjne Kluby Książki dla Dzieci i Młodzieży - czy to możliwe w bibliotece szkolnej? Tworzymy listę "alternatywnych lektur".

oprac. Maria Orłowska-Fuczik

1. Biblioterapia w pracy nauczyciela.

2. Utworzenie autorskich projektów.

oprac. Magdalena Georg