Skip available courses

Available courses

Wyszukiwanie informacji w Bazie artykułów

 

1. Zawartość i wyszukiwanie informacji
2. Generowanie zestawienia bibliograficznego

oprac. Halina Szpak

 

 1. Licencje Creative Commons
 2. Systemy Wiki
 3. Słownik
 4. Linki do Otwartych Zasobów Edukacyjnych

    oprac. Małgorzata Czub

 1. Charakterystyka kompetencji kluczowych.
 2. Regionalizm w edukacji.
 3. Zastosowanie kompetencji kluczowych w edukacji regionalnej.

     oprac. dr Jadwiga Picha, Halina Szpak.

Bielsko-Biała w kalejdoskopie

 

1. Historia i teraźniejszość
2. Sztuka i architektura
3. Kultura i turystyka

oprac. Bożena Glondys-Kadela, Halina Szpak

1. Przyroda
2. Miejscowości
3. Turystyka górska

oprac. Małgorzata Czub

1. Wzbogacenie warsztatu nauczyciela regionalisty
2. Utworzenie autorskich projektów
3. Wykorzystanie ciekawych materiałów na lekcjach

oprac. Bożena Glondys-Kadela, Halina Szpak

1. Organizacja i zarządzanie biblioteką szkolną - darmowe podręczniki, skontrum, NPRCz.
2. Promocja czytelnictwa.

oprac. Agata Chromik

 1. Organizacja biblioteki szkolnej.
 2. Biblioteka szkolna online.
 3. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.
 4. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych - metody aktywizujące.

oprac. Maria Orłowska-Fuczik